لطفا چند لحظه صبر کنید
اطلاعیه رسمی:
نظر به اینکه، اخیراً مشاهده گردیده است، برخی افراد سودجو، با انتشار آگهی‌های واهی، مدعی استخدام یا اشتغال متقاضیان کار در شرکت کیسون شده‌ و با سوء استفاده از نام این شرکت باعث فریب برخی اشخاص شده‌اند لذا به این وسیله، به آگاهی عموم می‌رساند، شرکت کیسون اطلاع رسانی جهت استخدام متقاضیان واجد شرایط برای فرصت‌های شغلی موجود خود را صرفا از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی شناخته شده شامل وب‌سایت این شرکت به آدرس www.kayson.info و یا انتشار آگهی رسمی در روزنامه‌های سراسری معتبر و کثیرالانتشار به انجام می‌رساند. بدیهی است، شرکت کیسون ضمن اعلام هشدار به افراد سودجو، هرگونه سوء استفاده از نام و نشان تجاری این شرکت را از مبادی قانونی ذی‌صلاح پیگیری خواهد نمود
اگر قبلا فرم پر کرده اید و مایل هستید که برای فرصت شغلی جدیدی ثبت نام نمائید، لطفا با استفاده از نام کاربری و رمزعبور رزومه های ثبت شده خود را بازیابی نمائید.
اعتبار پرسشنامه ها یکسال می‌باشد و در صورتی که  بیش از یک سال از تاریخ تکمیل پرسشنامه شما گذشته لطفا پرسشنامه جدید تکمیل نمایید.
نام کاربر (ایمیل)
رمز عبور (شماره شناسنامه)


انتخابعنوانشرایطمحل خدمت
سرپرست/ کارشناس امور قراردادهاليسانس / فوق ليسانس مهندسي عمران/ صنايع / معماري، حداقل 4 سال سابقه کار، آشنايي با آناليز قيمت و فهارس بها، آشنايي با شرايط عمومي پيمان و مسائل حقوقي قراردادي، آشنايي با قوانين بالادستي، بيمه و مالياتاراک
سرپرست / کارشناس واحد برنامه ریزی وکنترل پروژهليسانس / فوق ليسانس مهندسي عمران/ صنايع / معماري، حداقل 4 سال سابقه کار، آشنايي با مباحث قراردادي پروژه ها ، تسلط بر اصول برنامه ريزي و کنترل پروژه، تسلط بر استاندارد مديريت پروژه PMBOK ، تسلط بر نرم افزاز MSP اراک
کارشناس مدیریت اطلاعات دانش کارشناسي/ کارشناسي ارشد مهندسي صنايع/ مديريت پروژه و ساخت/ MBA از دانشگاه هاي معتبر دولتي، داراي حداقل يک سال سابقه مرتبط، آشنايي با نمودارهاي گردش اطلاعات، داشبوردهاي مديريتي، نرم افزارهاي مرتبطتهران
کارشناس برنامه و بودجه شرکتهاليسانس / فوق ليسانس مديريت مالي/ MBA ، حداقل 4 سال سابقه کار، آشنايي با مفاهيم بودجه ريزي شرکت ها، مفاهيم برنامه ريزي و کنترل، ارزيابي عملکرد شرکت ها، اصول حاکميت شرکتي و اصول و مفاهيم ماليدفتر تهران
سرپرست مالیليسانس / فوق ليسانس حسابداري / مديريت مالي ، حداقل 8 سال سابقه کار ، آشنايي با حسابداري پيمانکاري، تهيه صورتهاي مالي و ماليات - آشنايي با زبان عربي دفتر عراق
کارشناس تاسیسات مکانیکی ساختمانليسانس / فوق ليسانس مهندسي مکانيک ، حداقل 7 سال سابقه کار، آشنايي با استانداردها و ضوابط ملي و بين المللي ساختمان ، آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي طراحي و ترسيم تاسيسات مکانيکي ساختمان دفتر تهران
کارشناس تاسیسات برق ساختمانليسانس / فوق ليسانس مهندسي برق ، حداقل 4 سال سابقه کار، آشنايي با استانداردها و ضوابط ملي و بين المللي ساختمان ، آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي طراحي و ترسيم تاسيسات برق ساختمان دفتر تهران
معاون اجراییليسانس / فوق ليسانس مهندسي عمران/ مکانيک، حداقل 15 سال سابقه کار، آشنايي با روش ها و متدولوژي هاي مديريت پروژه، بخشنامه ها و استانداردهاي نظام فني - اجرايي کشور، اصول قراردادها و مناقصات، مفاهيم مالي و اصول حسابداري، سابقه کار اجرايي در پروژه هاي صنعتي، آب و فاضلاب به عنوان مدير پروژه دفتر تهران
مدیر اجراییليسانس / فوق ليسانس مهندسي مکانيک / مهندسي شيمي ، حداقل 12 سال سابقه کار، آشنايي با روش ها و متدلوژي هاي مديريت پروژه ، آشنايي با مقررات و استانداردهاي نظام فني و اجرايي کشور، قراردادها و مناقصات، مالي و اصول حسابداري، دعاوي و مديريت ذينفعان، طراحي و مهندسي دفتر تهران
مدیر پشتیبانیليسانس / فوق ليسانس مهندسي صنايع، حداقل 12 سال سابقه کار، آشنايي با استانداردهاي سيستم هاي مديريتي آشنايي با مفاهيم مالي و حسابداري، آشنايي با قوانين کار و تامين اجتماعي دفتر تهران
مدیر مهندسیليسانس/ فوق ليسانس مهندسي مکانيک / مهندسي شيمي ،حداقل 12 سال سابقه کار، آشنايي با استاندارد مديريت پروژه، شناخت اقتصادي پروژه ها، مهندسي ارزش، استانداردهاي فني مهندسي حوزه نفت و گاز و نرم افزارهاي مرتبط دفتر تهران
رئیس کارگاهليسانس/ فوق ليسانس مهندسي عمران، حداقل 10 سال سابقه کار، آشنائي با اصول و مباني مديريت پروژه، برنامه زمان بندي، قوانين کار و تامين اجتماعي و مفاهيم طراحي و مهندسي، ترجيحاً ساکن قمپروژه سلفچگان
رئیس کارگاهليسانس/ فوق ليسانس مهندسي عمران/ مديريت ساخت، حداقل 10 سال سابقه کار (ترجيحا پروژه هاي اسکلت بتني)، آشنائي با اصول و مباني مديريت پروژه، اصول و مباني مالي در پروژه، بخشنامه ها و استانداردهاي نظام فني و اجرائي کشور، قوانين کار و تامين اجتماعي و اصول قراردادها و مناقصات پروژه تهران
سرپرست برنامه ریزی و سیستم هاليسانس / فوق ليسانس مهندسي صنايع/ MBA، حداقل 8 سال سابقه کار، آشنايي با اصول برنامه ريزي استراتژيک، آشنايي با مديريت فرايندها، برنامه ريزي و کنترل، سيستمها و روشها، تضمين کيفيت، آشنايي با استانداردهاي سيستم هاي مديريت، آشنايي با مدل هاي تعالي سازماني/ پروژه اي دفتر تهران
سرپرست مالیليسانس / فوق ليسانس حسابداري / مديريت مالي ، حداقل 8 سال سابقه کار ، آشنايي با حسابداري پيمانکاري، تهيه صورتهاي مالي و مالياتدفتر تهران
حسابدارليسانس /فوق‌ ليسانس در رشته‌ هاي حسابداري/مديريت مالي، حداقل 5 سال سابقه کاري مرتبط در پروژه‌ هاي عمراني، تسلط بر اصول حسابداري پيمانکاري، آشنائي با نرم‌افزار رايورزپروژه تهران / پروژه شهرستان
کارشناس کنترل پروژهليسانس/ فوق‌ ليسانس مهندسي عمران/ مديريت ساخت/ مهندسي صنايع، حداقل 5 سال سابقه کار (ترجيحاً پروژه هاي صنعت آب و فاضلاب، نفت و گاز/فولاد، صنعتي و معدني، ريلي و راه آهن )،آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه PMBOK ، تسلط بر نرم افزارهاي Primavera و MSPپروژه تهران / پروژه شهرستان
سرپرست دفتر فنی و قراردادهاليسانس / فوق ليسانس مهندسي عمران ، حداقل 8 سال سابقه کار در دفتر فني و قراردادهاي پروژه هاي ريلي ، آشنايي با آيين نامه ها و ضوابط راه آهن ، آناليز قيمت، شرايط عمومي پيمان و مسائل حقوقي قراردادي، روش هاي اجراي پروژه هاي حمل و نقل ريلي ، نرم افزارهاي AutoCAD و Civil 3Dپروژه اهواز
مسئول/ کارشناس قراردادهاليسانس/ فوق ليسانس مهندسي عمران/ مکانيک، حداقل 5 سال سابقه کار،آشنايي با آناليز قيمت و فهارس بها، آشنايي با شرايط عمومي پيمان و مسائل حقوقي قراردادي، آشنايي با روش هاي اجراي پروژه هاي نفت و پتروشيمي/ سيويل پروژه سونگون
کارشناس قراردادهاليسانس/ فوق ليسانس مهندسي برق/ مهندسي مکانيک، حداقل 3 سال سابقه کار در حوزه هاي قراردادي و تدارکات، آشنايي با تجهيزات و فهرست بهاي خطوط نيرودفتر تهران
کارشناس امور قراردادهاليسانس / فوق ليسانس مهندسي مکانيک/ مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار، تسلط بر فرايند برگزاري مناقصات محدود، تنظيم قراردادهاي برونسپاري و رسيدگي به صورت وضعيت و ادعاي پيمانکاراندفتر تهران
کارشناس قراردادها، پیمان و رسیدگیليسانس / فوق ليسانس مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار، آشنايي امور پيمان و رسيدگي، تهيه و رسيدگي صورت وضعيت، تهيه اسناد مناقصه و قراردادها، ضوابط و بخشنامه هاي سازمان برنامه و وزارت نفتدفتر تهران
کارشناس برآورد مکانیک و پایپینگليسانس/ فوق‌ ليسانس مهندسي مکانيک، حداقل 8 سال سابقه کار، آشنايي با استاندادرهاي صنعتي و آناليز بها، برآورد هزينه هاي خريد و اجراي پروژه هاي صنعتي در ديسيپلين هاي مکانيک و پايپينگدفتر تهران
هماهنگ کنندهليسانس/ فوق ليسانس مهندسي برق/ مهندسي مکانيک / مهندسي صنايع، حداقل 5سال سابقه کار، آشنائي با تجهيزات خطوط برق و نيرو و مهندسي خريددفتر تهران
سرپرست دفتر فنی مکانیکليسانس/ فوق‌ ليسانس مهندسي مکانيک، حداقل 8 سال سابقه کار در پروژه هاي فولادي يا صنايع معدني، تسلط بر استانداردهاي فني مهندسي، قراردادهاي EPC، آشنايي با متره و برآورد و بازنگري نقشه هاي اجراييپروژه سنگان
کارشناس دفتر فنیليسانس/ فوق‌ ليسانس مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار، آشنائي با مباحث قراردادي، تهيه نقشه شاپ کارگاهي، متره و برآورد قيمت، صورت وضعيت پيمانکاران،ترجيحا مسلط به tekla پروژه تهران
کارشناس کنترل کیفیتليسانس / فوق ليسانس مهندسي عمران ، حداقل 5 سال سابقه کار، آشنايي با استانداردهاي سيستم مديريت يکپارچه آشنايي با استانداردهاي فني مرتبط ، تسلط بر کنترل کيفيت زيرسازي پروژهاي راه آهن و آزمايش هاي مواد و مصالح پروژه اهواز
کارشناس نقشه برداریليسانس / فوق ليسانس مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار، تسلط به کار با دوربين هاي نقشه برداري آشنايي با نرم افزارAuto Cad  و Civil3D پروژه سنگان
کارشناس DCCليسانس/ فوق ليسانس مهندسي مکانيک / مهندسي شيمي/ مهندسي صنايع، حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه صنعتي و نفتي، آشنايي با مدارک و مستندات فني و مهندسي،آشنايي با نرم افزار AutoCAD، مسط به مجموعه نرم افزارهاي آفيسدفتر تهران
کارشناس خریدليسانس / فوق ليسانس مهندسي برق/ مکانيک/ صنايع، حداقل 5 سال سابقه کار، آشنايي با خريد تجهيزات پروژه هاي صنايع فولادي و معدني و نفتيدفتر تهران
کارشناس شبکه و زیرساختليسانس/ فوق ليسانس مهندسي کامپيوتر، حداقل 5 سال سابقه کار،آشنايي با مفاهيم و روش‌ها و ابزارهاي مختلف تهيه و بازگرداني نسخ پشتيبان اطلاعات، تسلط بر نسخه‌هاي مختلف ويندوز سرور و سرويس‌هاي مربوطه (DNS. AD. DHCP.)، تسلط بر درک و حل مسائل شبکه، تجربه کار با شبکه‌هاي بي‌سيم و لينک‌هاي ارتباط راديوئي، دارابودن مدرک ­تخصصي مايکروسافت و سيسکو و ميکروتيک پروژه سونگون
در صورت انتخاب سایر موارد در جدول فوق، شغل مورد نظر خود را قید فرمایید:
سایر موارد
 
پرسشنامه استخدامی
 
اطلاعات عمومی *
نام: * نام خانوادگي: * نام پدر:

محل صدور: سال تولد: * شماره شناسنامه: *

وضعيت خدمت وظيفه: جنسیت: * وضعيت تاهل:

کد ملی : *   تلفن تماس (ثابت و همراه) : *   پست الكترونيك: *
 
آخرين حقوق(دريافتي ناخالص) ماهانه:

آيا تمايل به كار در خارج از دفتر مركزي(شهرستان/خارج از كشور) داريد؟

نشانی محل سکونت متقاضی: *

تحصیلات *
مقطع تحصیلی رشته گرایش نام محل تحصیل کشور/شهر محل تحصیل سال پایان معدل
 
سوابق شغلي متقاضي *
لطفا در فیلدهای تاریخ سال و ماه را قید فرمایید، به عنوان مثال (1390/09 یا 1387/11)
نام شرکت محل و نام پروژه سمت يا شغل وظایف محوله از تاريخ تا تاریخ
`
 
 
مهارتها / تخصصها / دوره گذرانده شده :

آشنايي با كامپيوتر (تخصصي و عمومي):

آشنائي به زبانهاي خارجي
زبان سطح
 


چگونگي آشنايي با شرکت:

نام و نشانی دو نفر که با شما آشنایی کامل دارند:
1    تلفن تماس:
2    تلفن تماس:    

 
 

 

 © 1392كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت براي شركت كيسون محفوظ است .
 
درباره كيسون
منابع انساني
چرا به كيسون ملحق می شويم؟
تماس با ما
وب سايت شركت كيسون