لطفا چند لحظه صبر کنید
اگر قبلا فرم پر کرده اید و مایل هستید که برای فرصت شغلی جدیدی ثبت نام نمائید، لطفا با استفاده از نام کاربری و رمزعبور رزومه های ثبت شده خود را بازیابی نمائید.
اعتبار پرسشنامه ها یکسال می‌باشد و در صورتی که  بیش از یک سال از تاریخ تکمیل پرسشنامه شما گذشته لطفا پرسشنامه جدید تکمیل نمایید.
نام کاربر (ایمیل)
رمز عبور (شماره شناسنامه)


انتخابعنوانشرایطمحل خدمتتاریخ اعتبار
کارشناس فنی تاسیسات برق و مکانیککارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي مهندسي مکانيک سيالات، مهندسي مکانيک جامدات ، از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، سابقه کار 5 سال ، مسلط به محاسبات و طراحي سيستم هاي تهويه آب و فاضلاب و اطفا حريق و قادر به تهيه نقشه هاي مربوطه در نرم افزار اتوکد، آشنايي با نرم افزارهاي طراحي و محاسبات سيستمهاي تهويه مانند HAPتهران1396/10/30
کارشناس HSEکارشناسي ارشد/ کارشناسي رشته مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي از دانشگاههاي معتبر دولتي و آزاد تهرانتهران1396/10/30
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژهکارشناسي ارشد در رشته هاي عمران، مديريت ساخت، صنايع، از دانشگاههاي معتبر دولتي، سراسري شهرستان و آزاد، حداقل 3 سال سابقه مرتبط در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژهتهران1396/10/30
کارشناس سیستم های جریان ضعیف و BMSکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي برق، کامپيوتر، IT ، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 3 سال سابقه کارتهران1396/10/30
سرپرست دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني بلند مرتبه، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
کارشناس کنترل کیفیتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
کارشناس دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران ، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني، آشنايي با نرم افزارهاي REVIT, TEKLA ، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
کارشناس قراردادهاکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه امور قراردادها، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
مهندس اجراکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران ، حداقل 3 سال سابقه کار در پروژه هاي سازه بتني، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
کارشناس کنترل پروژهکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران يا صنايع، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي کامل با نرم افزارهاي MSP, Office، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
تکنسین کنترل پروژهکارشناسي / کارداني در رشته هاي مهندسي عمران يا صنايع، حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي کامل با مجموعه نرم افزارهاي Office، توانايي تهيه گزارشات در زمينه کنترل پروژه ، ساکن مشهد مشهد1396/10/30
حسابدارکارشناسي ارشد / کارشناسي حسابداري ، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي با نرم افزار مالي رايورز، ساکن مشهد مشهد1396/10/30
مسئول ITکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي کامپيوتر، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي با شبکه هاي مبتني بر تکنولوژي هاي سيسکو و مايکروسافت، روترهاي ميکروتيک، امور پسيو شبکه، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
تکنسین آزمایشگاه بتنکارشناسي/ کارداني در رشته مهندسي عمران، حداقل 3 سال سابقه کار در آزمايشگاه بتن، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
نقشه کش سازهکارشناسي/ کارداني در رشته هاي مهندسي عمران، نقشه کشي و ساير رشته هاي مرتبط، تجربه کار در پروژه هاي سازه هاي بتني، تسلط به نرم افزار Autocad، آشنايي با نرم افزارهاي REVIT, TEKLA، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
کارمند DCCکارشناسي/ کارداني در کليه رشته ها، حداقل 3 سال سابقه کار در حوزه DCC در پروژه هاي عمراني، تسلط کامل به مجموعه نرم افزارهاي Office، آشنايي با نرم افزارهاي Primavera Expedition مزيت مي باشد، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
تکنسین اجرایی تاسیساتکارداني در رشته برق يا مکانيک، حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
کارمند اداریکارشناسي/ کارداني در رشته هاي مديريت و يا مهندسي، حداقل 3 سال سابقه مرتبط در حوزه اداري، آشنايي کامل با مجموعه نرم افزارهاي Office، آشنايي با مجموعه قوانين کار و تامين اجتماعي، آشنايي با نرم افزار چارگون مزيت مي باشد، ساکن مشهد مشهد1396/10/30
نقشه بردارکارشناسي / کارداني در رشته مهندسي عمران، حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط ، داراي تجربه کار در پروژه هاي سازه بتني، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
انباردارکارداني/ ديپلم در کليه رشته ها، حداقل 5 سال سابقه کار انبارداري، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
مسئول کاردکس انبارکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي مهندسي و مديريت، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط،، آشنايي کامل با نرم افزار رايورز، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
منشیکارشناسي/ کارداني در کليه رشته ها، حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط، تسلط کامل به مکاتبات انگليسي، آشنايي کامل با مجموعه نرم افزارهاي Office، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
سرپرست امور مالیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته حسابداري،حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط، آشنايي کامل به نرم افزار رايورز و Excel، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
مهندس طراح سازهکارشناسي ارشد / کارشناسي در رشته مهندسي عمران گرايش سازه، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در طراحي سازه هاي بتني و فولادي بلند مرتبه، ساکن تهرانتهران1396/10/30
مهندس طراح تاسیسات مکانیکال ساختمانکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک گرايش حرارت و سيالات، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در طراحي ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي/ ساکن تهران تهران1396/10/30
مهندس تاسیسات الکتریکال ساختمانکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي برق گرايش قدرت، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در طراحي ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/10/30
مترور ابنیهکارداني در رشته ساختمان، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال تجربه در متره و برآورد ابنيه ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهران تهران1396/10/30
مترور تاسیسات ساختمانکارداني در رشته هاي برق يا مکانيک، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال تجربه در متره و برآورد تاسيسات ساختمان هاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/10/30
سرپرست قراردادها و مناقصاتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 12 سال سابقه کار در زمينه مديريت قراردادهاي بين المللي، رسيدگي به صورت وضعيت ها و برگزاري مناقصاتپروژه های برون مرزی1396/10/30
کارشناس قراردادها و مناقصاتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در امور مناقصات و قراردادهاي پروژه هاي عمراني و ساختمايپروژه های برون مرزی1396/10/30
سرپرست اجرای تاسیسات مکانیکالکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 10 سال سابقه کار در زمينه اجراي سيستم هاي مکانيکال و تاسيسات پروژه هاي اداري و تجاري پروژه های برون مرزی1396/10/30
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژهکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي مهندسي صنايع، عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در حوزه برنامه ريزي و کنترل پروژه و هزينه، مسلط به نرم افزارهاي کنترل پروژهپروژه های برون مرزی1396/10/30
مهندس دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي اداري و تجاريپروژه های برون مرزی1396/10/30
سرپرست دفتر فنیکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 10 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي اداري و تجاريپروژه های برون مرزی1396/10/30
کارشناس کنترل کیفیتکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در کنترل کيفيت پروژه هاي سازه بتني پروژه های برون مرزی1396/10/30
مهندس اجراییکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي عمران، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 3 سال سابقه کار در اجراي پروژه هاي سازه بتنيپروژه های برون مرزی1396/10/30
کارشناس تاسیسات مکانیکال ساختمانکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک گرايش حرارت و سيالات، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي عمراني و ساختماني پروژه های برون مرزی1396/10/30
کارشناس تاسیسات الکتریکال ساختمانکارشناسي ارشد / کارشناسي در رشته مهندسي برق گرايش قدرت، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در دفتر فني پروژه هاي عمراني و ساختماني پروژه های برون مرزی1396/10/30
تکنسین اجرایی تاسیساتکارداني در کليه رشته هاي فني، حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني و ساختمانيپروژه های برون مرزی1396/10/30
کارشناس مهندسی خرید در رشته ابنیهکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي مهندسي عمران، معماري، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در زمينه خريد متريال ساختمانهاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/10/30
کارشناس مهندسی خرید در رشته تاسیسات مکانیکالکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي مکانيک، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در زمينه خريد متريال و تجهيزات مکانيکال ساختمانهاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/10/30
کارشناس مهندسی خرید در رشته تاسیسات الکتریکالکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته مهندسي برق گرايش قدرت، از دانشگاههاي معتبر دولتي، حداقل 5 سال سابقه کار در زمينه خريد متريال و تجهيزات الکتريکال ساختمانهاي تجاري، اداري و عمومي، ساکن تهرانتهران1396/10/30
افسر HSEکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي ايمني صنعتي/ بهداشت حرفه اي/ HSE، ترجيحا داراي سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
سرپرست HSEکارشناسي ارشد/ کارشناسي در رشته هاي ايمني صنعتي/ بهداشت حرفه اي/ HSE، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در پروژه هاي عمراني، ساکن مشهدمشهد1396/10/30
سرپرست حسابداری عمومیکارشناسي ارشد/ کارشناسي حسابداري، از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط، ساکن تهرانتهران1396/11/30
مسئول حسابداری پروژه هاکارشناسي ارشد/ کارشناسي حسابداري، از دانشگاه هاي معتبر دولتي و آزاد، حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، ساکن تهرانتهران1396/11/30
در صورت انتخاب سایر موارد در جدول فوق، شغل مورد نظر خود را قید فرمایید:
سایر موارد
 
پرسشنامه استخدامی
 
اطلاعات عمومی *
نام: * نام خانوادگي: * نام پدر:

محل صدور: سال تولد: * شماره شناسنامه: *

وضعيت خدمت وظيفه: جنسیت: * وضعيت تاهل:

کد ملی : *   تلفن تماس (ثابت و همراه) : *   پست الكترونيك: *
 
آخرين حقوق(دريافتي ناخالص) ماهانه:

آيا تمايل به كار در خارج از دفتر مركزي(شهرستان/خارج از كشور) داريد؟

نشانی محل سکونت متقاضی: *

تحصیلات *
مقطع تحصیلی رشته گرایش نام محل تحصیل کشور/شهر محل تحصیل سال پایان معدل
 
سوابق شغلي متقاضي *
لطفا در فیلدهای تاریخ سال و ماه را قید فرمایید، به عنوان مثال (1390/09 یا 1387/11)
نام شرکت محل و نام پروژه سمت يا شغل وظایف محوله از تاريخ تا تاریخ
`
 
 
مهارتها / تخصصها / دوره گذرانده شده :

آشنايي با كامپيوتر (تخصصي و عمومي):

آشنائي به زبانهاي خارجي
زبان سطح
 


چگونگي آشنايي با شرکت:

نام و نشانی دو نفر که با شما آشنایی کامل دارند:
1    تلفن تماس:
2    تلفن تماس:    

 
 

 

 © 1392كليه حقوق مادی و معنوی اين سايت براي شركت كيسون محفوظ است .
 
درباره كيسون
منابع انساني
چرا به كيسون ملحق می شويم؟
تماس با ما
وب سايت شركت كيسون